Algemene voorwaarden

Alle (financiële) transacties komen ten goede aan het doel van de actie. De actie staat onder toezicht van een toezichthoudend comité. De actie “aandeel in Nederweert” heeft als doel het inzamelen van geld waarmee de gemeente Nederweert komborden (voorzien van plaatsnamen in het dialect) zal aanschaffen en plaatsen. De eerste borden komen op de belangrijkste wegen. Een commissie bepaalt de volgorde van plaatsing. Eenmaal gestorte sponsorbedragen worden aangewend voor geen enkel ander doel dan hierboven beschreven en worden om geen enkele reden gerestitueerd of gestorneerd. Na donatie van een bedrag van minimaal € 5,00 ontvangt de sponsor een factuur en in digitale vorm een zogenaamd “Aandeel in Nederweert”.  Sponsoring van kleinere bedragen is mogelijk door het gewenste bedrag over te schrijven op rekeningnummer NL83 RABO 0319 0921 86 EUR o.v.v. Aandeel in Nederweert.  

De uitdrukking “aandeel in Nederweert” is overdrachtelijk bedoeld. Elke handeling, transactie of actie die te maken heeft met “aandeel in Nederweert” geeft geen enkel recht op tegoed, bezit of recht in welke vorm dan ook . De term “aandeel in Nederweert” is uitsluitend bedoeld in het kader van een sponsoractie voor komborden in het dialect.